separator

9 – 10 kwietnia 2019 odbędzie się kolejna edycja spotkań z rynkiem pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia:
http://spotkania.uw.edu.pl/31_edycja_uszrp/

Miło nam poinformować, że w konkursie ABW na prace dyplomowe w kategorii praca magisterska i licencjacka nasi studenci zajęli I i II miejsce:

Miejsce I – p. mgr Bartosz Fraszka (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) – za pracę magisterską Ochrona kontrwywiadowcza w sferze polityki bezpieczeństwa Rzeczposplitej Polskiej napisaną pod
kierunkiem dr. hab. Tomasza Kownackiego.
W ocenie Komitetu Konkursowego praca stanowi rzetelne kompendium wiedzy o profilaktyce kontrwywiadowczej w świetle funkcjonowania poszczególnych organów administracji publicznej realizujących politykę bezpieczeństwa RP.

Miejsce II – p. mgr Mateusz Rakowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)
– za pracę magisterską Wybrane aspekty bezpieczeństwa podmiotów prywatnych w cyberprzestrzeni – wyzwania i zagrożenia napisaną pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Tomaszewskiego.
W ocenie Komitetu Konkursowego w pracy zostały dogłębnie omówione aktualne zagrożenia bezpieczeństwa podmiotów środowiska sieciocentrycznego. Komitet docenił twórcze podejście autora do problematyki cyberbezpieczeństwa.

 

Serdecznie gratulujemy! :)

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

zapraszają

na konferencję z prof.  Jean Marcou (Instytut Nauk Politycznych w Grenoble)
“Turkey a new gatekeeper on European boarder”.


Koreferentem będzie dr hab. Adam Szymański (Instytut Nauk Politycznych WNPiSM).


Konferencja odbędzie się w dniu 25 marca 2019 (poniedziałek), w godz. 11.30-13.00.

Miejsce konferencji to: Uniwersytet Warszawski, Gmach Audytoryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 223.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Wstęp wolny.


Komitet organizacyjny konferencji: Nicolas Maslowski, Bartosz Pieliński, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

Ranking Szkół Wyższych 2018

 
 
 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego