separator

Prof. Jolanta Itrich-Drabarek i prof. Stanisław Mazur serdecznie zapraszają na Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian", które odbędzie się 25.10.2016 r. w s. S. Czarnowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Temat przewodni Zjazdu: "I co dalej z demokratycznym państwem prawa?".

 
Wyróżnienie PKA

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego