separator
Konferencje
Dr Aleksandra Zięba w dn. 20-21.11 weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum http://warsawsecurityforum.org/
Dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek uczestniczyła w konferencji pt. "Konflikt interesów w administracji rządowej" organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego. Prelegenci podsumowali i ocenili wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację na temat zarządzania ryzykiem konfliktu interesów w administracji centralnej. Raport przeprowadzono w ramach projektu „Społeczny monitoring konfliktu interesów”. Zawiera on diagnozę stanu prawnego oraz opisuje sposoby przeciwdziałania i reagowania na sytuacje pojawienia się konfliktu między interesem prywatnym urzędników a interesem publicznym, którym powinni się oni kierować. Zob. http://www.ksap.gov.pl/ksap/content/view/1145/70/
Poniedziałek 2014-11-10

"Lokalni politycy i lokalni wyborcy"

16 października 2014 roku na II Międzynarodowym Forum Historyków-Kaukazoznawców organizowanym w Rostowie nad Donem przez Federalny Uniwersytet Południowy, Czeczeńską Akademię Nauk i inne regionalne ośrodki naukowo-badawcze odbyła się prezentacja książek: Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo (Warszawa 2014, tom 7, ss 365), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne (Warszawa, tom 8, ss. 431). Prace, dedykowane prof. zw. dr hab. Andrzejowi Chodubskiemu – wybitnemu badaczowi Kaukazu (Uniwersytet Gdański), zostały wydane przez Oficynę Wydawniczą ASPRA JR w ramach serii edytorskiej „Władza-Elity-Przywództwo”. Przedstawiają one wyniki badań międzynarodowego programu naukowego realizowanego w latach 2013-2014 przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z kilkunastoma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Zobacz więcej »

 

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego