separator

Szanowni Państwo, w imieniu Dziekana WNPiSM prof. Stanisława Sulowskiego zapraszamy na Wydziałową konferencję: 1968 – Polska. Europa. Świat, która odbędzie się 27 i 28 czerwca w Auli prof. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym WNPiSM.

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: http://bit.ly/2wtX4Fw
Więcej informacji oraz program wydarzenia dostępny tutaj.


Encyklopedia administracji publicznej jest pierwszą polską interdyscyplinarną encyklopedią obejmującą problematykę administracji publicznej, zarówno w kontekście teoretycznym, jak i z odniesieniem do praktyki jej funkcjonowania.

INP WNPiSM UW reprezentowała dr Agnieszka Bejma z referatem pt.: Women’s Activity in Non-governmental Sector in V4 Countries oraz wspólnym referatem z dr Małgorzatą Kaczorowską pt.: Women’s Activity in Political Parties and Political Institutions – Case of Poland.
Konferencję zorganizował Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bukareszcie.

którego wyniki ogłoszono 15 maja 2018 r. zwyciężył projekt pt. "Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych" przygotowany przez: dr Małgorzatę Kaczorowską z Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW oraz dr. Macieja Bachryj-Krzywaźnia z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownikiem projektu była dr hab. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski). Serdecznie gratulujemy!!!

Sympozjum zostało zorganizowane na Uniwersytecie Warszawskim przez Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Instytut Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Odbyło sie w auli im. prof. Jana Baszkiewicza w budynku Collegium Politicum na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Celem konferencji była prezentacja wyników badań i wymiana poglądów przedstawicieli ośrodków naukowych (krajowych i zagranicznych), które zajmują się problematyką samorządu terytorialnego, w szczególności zaś ordynacją wyborczą i finansowaniem kampanii wyborczej w jednostkach samorządu terytorialnego. 

W ramach sympozjum odbyły się dwa panele z udziałem polskich i zagranicznych naukowców, panel z udziałem zaproszonych Marszałków województw oraz debata studentów i doktorantów z udziałem lokalnych liderów politycznych.

 
 
Wyróżnienie PKA

 
Ranking Szkół Wyższych

Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego