separator
Konferencje
Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek będzie uczestnikiem seminarium organizowanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN pt. Polscy urzędnicy administracji centralnej: autostereotypy, kariery i ścieżki działania. W załączeniu informacja o seminarium oraz abstrakty wystąpień uczestników. Abstrakty Harmonogram
Dr Aleksandra Zięba w dn. 20-21.11 weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum http://warsawsecurityforum.org/

Prof. dr hab. Agnieszka Rothert uczestniczyła w projekcie systemowym Narodowego Centrum Badań pt. Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów działań 2.1 oraz 2.2 POIG – SIMS. Do uczestnictwa w projekcie zaproszeni zostali pracownicy najbardziej innowacyjnych polskich uczelni oraz instytutów prowadzących badania naukowe, którzy otrzymali możliwość staży w najbardziej innowacyjnych jednostkach badawczych na świecie. W ramach projektu SIMS 120 naukowców, kierowników laboratoriów oraz osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich instytucjach wyjechało na miesięczne staże zagraniczne do renomowanych uniwersytetów zarządzających dużą infrastrukturą badawczą lub firm i instytutów badawczych wysokich technologii. Szczegóły: www.projektsims.eu

Środa 2014-12-03

Sukces naszego absolwenta

Z satysfakcją informujemy, że Pan Bartosz Saramak otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Pracę pt. "Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej" obronioną na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne nasz absolwent przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Itrich-Drabarek. Celem dorocznie organizowanego konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Link do informacji.

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego