separator

Z satysfakcją informujemy, że Pan Mariusz Tomaszuk, student politologii w Instytucie Nauk Politycznych UW, został laureatem zorganizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą konkursu na studencką pracę naukową poświęconą tematyce wyborczej. Napisał ją pod opieką naukową dr hab. Jacka Zaleśnego. Wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie, a praca naszego studenta zostanie opublikowana w Księdze Jubileuszowej Państwowej Komisji Wyborczej.
Panu Mariuszowi Tomaszukowi składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów naukowych. Panu promotorowi dr hab. Jackowi Zaleśnemu gratulujemy tak znakomitego Seminarzysty.

Pycha, gnuśność i... Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej – rachunek sumienia i drogi poprawy to tytuł debaty wokół raportu „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej” na którą serdecznie zapraszamy już 1 marca 2016 roku. Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie. Nasz Instytut będzie reprezentować Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek. Wśród prelegentów m. in. Prof. Andrzej Zybertowicz, Prof. Jerzy Hausner, Prof. Jacek Raciborski i wielu innych. Szczegółowy program w załączeniu.

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie naszych studentów w Europejskim Turnieju Mediacyjnym MEDIATE’16, który odbył się w Wilnie w dniach 27-30 stycznia 2016 r. Skład naszych drużyn uczestniczących w turnieju to: 1. Natasha Kunakova, Valentina Prudskaya i Wiktor Szczęsny Jasionowski oraz 2. Anna Kaszyńska, Paulina Kowalska i Emilia Bernacka. Drużyna w składzie: Natasza Kunakova, Valentina Prudskaja i Wiktor Szczęsny Jasionowski zaprezentowała się bardzo dobrze, choć nie weszła do finału. Drużyna, w skład której weszły Anna Kaszyńska, Paulina Kowalska i Emilia Bernacka, przeszła do ścisłego finału, w którym nasze studentki rywalizowały z drużynami z Sorbony, Uniwersytetu Wileńskiego, Narodowego Uniwersytetu z Kijowa czy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studentki ostatniego roku studiów magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych UW zdobyły kilka nagród, w tym drugą nagrodę w najważniejszej kategorii – najlepszej drużyny według Światowej Organizacji Mediacyjnej (World Mediation Organisation). To wielki sukces studentek i powód do dumy dla naszego Instytutu. Studentom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć! A wszystkich zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, którą zamieszczamy dzięki uprzejmości autorów fotografii tj. Mediate'16. Galeria.

Co dalej z Unią Europejską? To ważne i aktualne pytanie postawili przed sobą studenci II roku politologii II stopnia. W ramach konwersatorium prof. Tadeusza Bodio „Psychologia polityki” zorganizowali specjalny okrągły stół pt. Psychologiczne szanse i bariery integracji europejskiej – postawy społeczeństwa polskiego wobec dalszej integracji – próba diagnozy i prognozy. Dyskusja podzielona została na cztery panele tematyczne. W pierwszym studenci omawiali kwestie psychologicznych szans dalszej integracji europejskiej, w drugim – psychologiczne bariery integracji europejskiej, w trzecim – stanowisko Polaków wobec Unii Europejskiej i wreszcie w czwartym, ostatnim panelu zmierzyli się z najważniejszym, postawionym na wstępie pytaniem. Więcej o projekcie.

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego został partnerem projektu badawczego pt. From Inspiration to Implementation: Europeanization Process in Ukraine (InIm), koordynowanego przez naukową organizację pozarządową Quadrivium. Innymi partnerami są Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze. Główny cel projektu, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, stanowi zastanowienie się nad możliwością rozwoju procesu europeizacji na Ukrainie przy wykorzystaniu doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej. W tym celu utworzona została sieć ekspertów z krajów tego regionu, która ma zająć się rozwojem badań teoretycznych i empirycznych dotyczących europeizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Ukrainy. Z ramienia INP UW w projekcie będzie brać udział dr hab. Adam Szymański. Pierwszym etapem projektu są międzynarodowe warsztaty, które odbędą się w Czerniowcach (Ukraina) w dniach 22-23 stycznia 2016 r. Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: http://www.quadrivium.org.ua/InIm/

Piątek 2015-11-13

Naukowe Forum Studenckie INP UW

Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową inicjatywę Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Naukowe Forum Studenckie, w ramach którego swoje prace publikują najlepsi studenci Instytutu Nauk Politycznych UW. Forum jest wyrazem dbałości INP o jak najwyższą jakość pracy dydaktycznej pracowników INP oraz pracy naukowej naszych studentów, stąd też wszystkie publikowane w nim prace są uprzednio recenzowane przez specjalistów w obszarach naukowych, których prace dotyczą. Forum ma formę wyłącznie elektroniczną i jest dostępne bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury prac naszych studentów i wymiany poglądów na ich temat.

Dyrekcja INP UW oraz Ekspercki zespół ds. zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów. Każdego roku brytyjska firma Quacquarelli Symmonds przygotowuje specjalne zestawienie oceniające całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów na całym świecie. Ranking uwzględnia m. in. umiędzynarodowienie, cytowalność, stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, opinie na temat szkoły w świecie akademickim oraz opinie pracodawców. W tegorocznym rankingu kierunków oceniono aż 3551 uniwersytetów. W rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 894 instytucji prowadzących 14 tys. kierunków studiów, a zestawienie uwzględnia 36 różnych dyscyplin naukowych. Spośród kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim na miejscach 101-150 rankingi o czym z przyjemnością informujemy znalazły się nauki polityczne i stosunki międzynarodowe. Zob. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404934,siedem-polskich-uczelni-w-rankingu-qs-world-university.html i http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/politics#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=.

Poniedziałek 2015-05-04

Dotacja projakościowa dla Politologii

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w następstwie uzyskania wyróżniającej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i posiadanej kategorii A dla prowadzonej w Instytucie Nauk Politycznych POLITOLOGII, nasza jednostka organizacyjna została zakwalifikowana do dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy dumni z faktu, że znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 21 jednostek akademickich w kraju objętych dofinansowaniem w ramach tzw. podmiotowej dotacji projakościowej. Szczegóły na http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wyboru-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-do-dofinansowania-w-ramach-dotacji-projakosciowej.html

 
Wyróżnienie PKA

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego