separator

Zapraszamy na konferencję poświęconą politycznym, społecznym i administracyjnym konsekwencjom poszerzenia granic Warszawy.

 

Dyskusja podzielona została na cztery panele tematyczne. W pierwszym studenci omawiali - Politykę Polską na kierunku wschodnim, w drugim – Polskę w relacjach z Rosją, Ukrainą i Białorusią, w trzecim – Polska - państwa Azji Centralnej i Kaukazu i wreszcie w czwartym, ostatnim panelu podjęli próbę prognozy dalszej współpracy.

Instytut Nauk Politycznych UW wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) zapraszają na seminarium "Konstytucjonalizm współczesny"

Nabór na stypendia doktoranckie z dziedziny nauk humanistycznych oraz informacje o letniej szkole Uniwersytetu Wiedeńskiego

11 stycznia 2017 r. o godz 16.45 w sali 4/5, Nowy Swiat 67 odbędzie się spotkanie informacyjne nt. studiów, praktyk i staży zagranicznych.

 

 
Wyróżnienie PKA

 
Ranking Szkół Wyższych

Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego