separator
Piątek 2015-11-13

Naukowe Forum Studenckie INP UW

Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nową inicjatywę Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Naukowe Forum Studenckie, w ramach którego swoje prace publikują najlepsi studenci Instytutu Nauk Politycznych UW. Forum jest wyrazem dbałości INP o jak najwyższą jakość pracy dydaktycznej pracowników INP oraz pracy naukowej naszych studentów, stąd też wszystkie publikowane w nim prace są uprzednio recenzowane przez specjalistów w obszarach naukowych, których prace dotyczą. Forum ma formę wyłącznie elektroniczną i jest dostępne bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury prac naszych studentów i wymiany poglądów na ich temat.

Dyrekcja INP UW oraz Ekspercki zespół ds. zapewniania jakości kształcenia w Instytucie Nauk Politycznych

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów. Każdego roku brytyjska firma Quacquarelli Symmonds przygotowuje specjalne zestawienie oceniające całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów na całym świecie. Ranking uwzględnia m. in. umiędzynarodowienie, cytowalność, stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, opinie na temat szkoły w świecie akademickim oraz opinie pracodawców. W tegorocznym rankingu kierunków oceniono aż 3551 uniwersytetów. W rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 894 instytucji prowadzących 14 tys. kierunków studiów, a zestawienie uwzględnia 36 różnych dyscyplin naukowych. Spośród kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim na miejscach 101-150 rankingi o czym z przyjemnością informujemy znalazły się nauki polityczne i stosunki międzynarodowe. Zob. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404934,siedem-polskich-uczelni-w-rankingu-qs-world-university.html i http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/politics#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=.

Poniedziałek 2015-05-04

Dotacja projakościowa dla Politologii

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w następstwie uzyskania wyróżniającej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i posiadanej kategorii A dla prowadzonej w Instytucie Nauk Politycznych POLITOLOGII, nasza jednostka organizacyjna została zakwalifikowana do dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy dumni z faktu, że znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 21 jednostek akademickich w kraju objętych dofinansowaniem w ramach tzw. podmiotowej dotacji projakościowej. Szczegóły na http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wyboru-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-do-dofinansowania-w-ramach-dotacji-projakosciowej.html

Piątek 2015-05-22

Konferencja TALENTY 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w X Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2015. Odbędzie się ona w dniach 27-29 listopada 2015 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

 
Wyróżnienie PKA

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego