separator
Konferencje
Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek będzie uczestnikiem seminarium organizowanego przez Instytut Studiów Politycznych PAN pt. Polscy urzędnicy administracji centralnej: autostereotypy, kariery i ścieżki działania. W załączeniu informacja o seminarium oraz abstrakty wystąpień uczestników. Abstrakty Harmonogram
Dr Aleksandra Zięba w dn. 20-21.11 weźmie udział w konferencji Warsaw Security Forum http://warsawsecurityforum.org/

Serdecznie zapraszamy na XI Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego pt. CENTRALIZACJA A DECENTRALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – 25 LAT ODNOWIONEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Seminarium odbędzie w Domu Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa 05-520 Obory k/Konstancina-Jeziorny w dn. 15-17 kwietnia 2015 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

W dniach 29 marca – 2 kwietnia 2015 r. odbędą się na Uniwersytecie Warszawskim Wspólne Sesje (Joint Sessions) organizowane przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Europejskim Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR). Wspólne Sesje organizowane są corocznie już od 1973 r. Są uznawane za jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych w Europie. Mają na celu stworzenie forum dla merytorycznej dyskusji na temat stanu badań i współpracy między uczonymi. W spotkaniach tych uczestniczy ok. 500 badaczy z różnych instytucji naukowych z całego świata. Więcej informacji na: http://www.ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=90

W dn. 22-24 września 2015 roku w Krakowie odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Politologii. Kongres to doskonała okazja do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz podjęcia krytycznej i wielostronnej debaty nad kluczowymi problemami, szansami i wyzwaniami współczesnego świata i współczesnej polityki. Tematem przewodnim III kongresu będą "Odsłony polityki". Zapraszamy. Szczegółowe informacje: http://www.ptnp.org.pl/

 
Wyróżnienie PKA

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego