separator

Wyniki nowej matury z WoS-u są zatrważające – średnia 26%, połowa zdających napisała na mniej niż 21%. W zeszłym roku wartość średniej była wyższa o 20 punktów procentowych, zaś mediany – o 26 punktów procentowych. Pojawiające się w mediach wypowiedzi dziennikarskie i – niestety – osób legitymujących się stopniami naukowymi nie wyjaśniają problemu. Stanowią w większości ciekawy przykład zmieniających się czasów, warty odrębnej analizy.

Matura z WoS poszła nie najlepiej słyszymy z ust przewodniczącego CKE, a w komentarzach pojawiają się głosy, że młodzi są ignorantami. Zadania egzaminacyjne odpowiadały jak najbardziej podstawie programowej, należy podkreślić słowo podstawie, bo co z niej wyszło to już inna sprawa. Fakty nabierają znaczenia, gdy się je zinterpretuje, ale do tych faktów (danych) doprowadziła droga, pełna zaniechań, zaniedbań – dysfunkcjonalna – jak się właśnie okazało. Na tej drodze są...

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów. Każdego roku brytyjska firma Quacquarelli Symmonds przygotowuje specjalne zestawienie oceniające całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów na całym świecie. Ranking uwzględnia m. in. umiędzynarodowienie, cytowalność, stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, opinie na temat szkoły w świecie akademickim oraz opinie pracodawców. W tegorocznym rankingu kierunków oceniono aż 3551 uniwersytetów. W rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 894 instytucji prowadzących 14 tys. kierunków studiów, a zestawienie uwzględnia 36 różnych dyscyplin naukowych. Spośród kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim na miejscach 101-150 rankingi o czym z przyjemnością informujemy znalazły się nauki polityczne i stosunki międzynarodowe. Zob. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404934,siedem-polskich-uczelni-w-rankingu-qs-world-university.html i http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/politics#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=.

Poniedziałek 2015-05-04

Dotacja projakościowa dla Politologii

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w następstwie uzyskania wyróżniającej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) i posiadanej kategorii A dla prowadzonej w Instytucie Nauk Politycznych POLITOLOGII, nasza jednostka organizacyjna została zakwalifikowana do dofinansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jesteśmy dumni z faktu, że znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie 21 jednostek akademickich w kraju objętych dofinansowaniem w ramach tzw. podmiotowej dotacji projakościowej. Szczegóły na http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wyboru-podstawowych-jednostek-organizacyjnych-uczelni-do-dofinansowania-w-ramach-dotacji-projakosciowej.html

Piątek 2015-05-22

Konferencja TALENTY 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w X Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2015. Odbędzie się ona w dniach 27-29 listopada 2015 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dn. 22-24 września 2015 roku w Krakowie odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Politologii. Kongres to doskonała okazja do przedstawienia wyników prowadzonych badań oraz podjęcia krytycznej i wielostronnej debaty nad kluczowymi problemami, szansami i wyzwaniami współczesnego świata i współczesnej polityki. Tematem przewodnim III kongresu będą "Odsłony polityki". Zapraszamy. Szczegółowe informacje: http://www.ptnp.org.pl/

 
Wyróżnienie PKA

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego