separator
Konferencje
Uprzejmie informujemy, ze dr Radzisława Gortat jest jednym z obserwatorów wyborów prezydenckich na Ukrainie 25 maja 2014 roku.
Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek była prelegentem na konferencji naukowej w Toruniu z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do EU. Relacja i wywiad na http://www.radiopik.pl/2,13677,konferencja-z-okazji-10-rocznicy-wstapienia-pols

16 października 2014 roku na II Międzynarodowym Forum Historyków-Kaukazoznawców organizowanym w Rostowie nad Donem przez Federalny Uniwersytet Południowy, Czeczeńską Akademię Nauk i inne regionalne ośrodki naukowo-badawcze odbyła się prezentacja książek: Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo (Warszawa 2014, tom 7, ss 365), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne (Warszawa, tom 8, ss. 431). Prace, dedykowane prof. zw. dr hab. Andrzejowi Chodubskiemu – wybitnemu badaczowi Kaukazu (Uniwersytet Gdański), zostały wydane przez Oficynę Wydawniczą ASPRA JR w ramach serii edytorskiej „Władza-Elity-Przywództwo”. Przedstawiają one wyniki badań międzynarodowego programu naukowego realizowanego w latach 2013-2014 przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z kilkunastoma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Zobacz więcej »

 

 
Ranking Szkół Wyższych

 
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
 KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego