10 września rozpoczęła się trzydniowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Oblicza przemocy w polityce. Między arogancją, pogardą a nienawiścią".

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Teorii i Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ma charakter ogólnopolski. Tematem przewodnim każdego z paneli dyskusyjnych jest PRZEMOC jako nieodłączny element wyjaśniający złożone fenomeny, postawy, zachowania, dążenia czy procesy we współczesnych społeczeństwach.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego