26. 04. 2018r. odbyło się drugie seminarium w cyklu: "Akademia Wiedzy o Społeczeństwie - Wybory Polaków"

Tematem przewodnim spotkania były wybory Polaków w wymiarze polityczno-ustrojowym. Seminarium otworzyła Dorota Jasińska - kierownik formy MSCDN Wydział w Warszawie.

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW reprezentowali: dr Anna Materska-Sosnowska, dr hab. Tomasz Słomka, dr Marcin Tobiasz, dr hab. Anna Wierzchowska i dr hab. Tomasz Kownacki, którzy podczas wystąpień szukali odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co determinuje kierunki zmian sympatii i antypatii polskiego wyborcy?
  • Jaki wpływ na główne nurty polityczne ma zachowanie polskiego elektoratu?
  • Jakie problemy dotyczące świadomości konstytucyjnej, procesów rządzenia i systemów wartości dominują w Polsce?
  • Czy demokracja liberalna przeżywa kryzys?
  • Czy Unia Europejska wpływa na wybory Polaków?

Atmosfera spotkania pozwoliła na dyskusję pomiędzy uczestnikami a wykładowcami. Konstatacją tego seminarium było stwierdzenie „bez względu na to czy rozmawiamy o partiach politycznych, demokracji, prawie nie zapominajmy o idei solidaryzmu”.

Więcej na stronie: http://warszawa.mscdn.pl/fotoreportaze/1042-awos

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego