6.07.2017r.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

prof. Andrzeja Chodubskiego

wybitnego politologa, wieloletniego pracownika naukowego Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

 

dyrekcja, pracownicy, studenci INP WNPiSM UWInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego