II Ogólnopolski Kongres Politologii - Poznań, 19-21 września 2012 r.

W dniach 19-21 września 2012 r. w Poznaniu odbywać będzie się II Ogólnopolski Kongres Politologii. Temat kongresu to "Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata". Organizatorzy - Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu - zapraszają pracowników naukowych, doktorantów i studentów do udziału w kongresie. Swój udział zgłaszać można do 31 maja 2012 r. Termin rejestracji paneli tematycznych upływa 31 marca 2012 r. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje dotyczące kongresu znajdują się na stronie www.kongres.amu.edu.pl.

Plakat

ZaproszenieInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego