Akademia dyplomata

Zapraszamy do udziału w Akademii dyplomanta – warsztatach dla zainteresowanych napisaniem
aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO'sem. Udział w warsztatach
pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki
rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej
na studiach.

Akademia dyplomanta to 8 tematów podzielonych na dwa bloki tematyczne:
a) Blok I. "Skuteczny start zawodowy":
- analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
- samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
- własna firma - jak zacząć?;
- komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.
b) Blok II. "Aplikacyjna praca dyplomowa":
- własność intelektualna;
- praca dyplomowa jako produkt rynkowy;
- strategia współpracy z otoczeniem;
- rozpoznanie rynku pod kątem identyfikacji potencjalnych odbiorców pracy dyplomowej.
Każdy temat tworzy osobne zajęcia. Terminy zajęć dotyczących poszczególnych tematów znajdują się
w załączonym formularzu zgłoszeniowym.
W warsztatach mogą wziąć udział studenci UW, którym do końca studiów pozostało nie więcej jak
4 semestry.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
1) Wejdź na stronę http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/akademia-dyplomanta/ i pobierz
formularz.
2) Wypełnij formularz, w którym zaznaczysz pasujące Ci terminy warsztatów. Musisz zadeklarować
udział w 8 spotkaniach tematycznych (tematy spotkań nie mogą się powtarzać);
3) Wypełniony formularz wyślij na innohuman@uw.edu.pl podając w wiadomości wydział, kierunek i
rok studiów;
4) W odpowiedzi otrzymasz deklarację udziału - wypełnij ją i prześlij. Będzie czekać na Twój podpis w
dniu warsztatów razem z umową uczestnictwa.
W czas spotkań zostały wliczone przerwy - zapewniamy drobny poczęstunek.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego