AKADEMICKI KLUB POLONIJNY WNPiSM UW

Serdecznie zapraszamy

 studentów polonijnych

z WNPiSM UW

 na spotkanie,

którego celem jest powołanie

 Akademickiego Klubu Polonijnego WNPiSM UW

 Spotkanie odbędzie się:

26 czerwca (poniedziałek), o godz. 12:30

w Instytucie Nauk Politycznych UW, sala nr 204 Nowy Świat 67

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego