Co dalej z Unią Europejską? Studencki „okrągły stół”

Co dalej z Unią Europejską? To ważne i aktualne pytanie postawili przed sobą studenci II roku politologii II stopnia. W ramach konwersatorium prof. Tadeusza Bodio „Psychologia polityki” zorganizowali specjalny okrągły stół pt. Psychologiczne szanse i bariery integracji europejskiej – postawy społeczeństwa polskiego wobec dalszej integracji – próba diagnozy i prognozy. Dyskusja podzielona została na cztery panele tematyczne. W pierwszym studenci omawiali kwestie psychologicznych szans dalszej integracji europejskiej, w drugim – psychologiczne bariery integracji europejskiej, w trzecim – stanowisko Polaków wobec Unii Europejskiej i wreszcie w czwartym, ostatnim panelu zmierzyli się z najważniejszym, postawionym na wstępie pytaniem. Więcej o projekcie.

Sprawozdanie z obrad g. 9-45

Sprawozdanie z obrad g. 11-30Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego