Does it Really Matter? Super Power and Globalization

INSTITUTE OF PHILOSOPHY invites for Screening and Debate (in English) Does it Really Matter?: Super Power and Globalization. Screening: Barrack Obama, Mitt Romney Debate about Domestic and Foreign Affairs. Guest speaker: Visiting Scholar Rebecca Farinas. Our Commentators: Prof. Clifford Bates (OSA UW), Dr Sławomir Józefowicz (INP UW), Bartosz Wiśniewski (PISM). October 18th, 2012, 17.15 to 19.45 pm, University of Warsaw, Old Library, Krakowskie Przedmieście 26/28, Room 207.

PlakatInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego