"Dokarmiamy" Bibliotekę!

Zarząd samorządu studentów INP UW informuje:

Drodzy Studenci!

Biblioteka WDiNP to nasze wspólne dobro, z którego korzystamy i które będzie służyć kolejnym pokoleniom, dlatego kwestia stałego zwiększania jej zasobów jest wyjątkowo istotna.

Przedsięwzięcie to ma na celu uzupełnienie księgozbioru wydziałowej biblioteki o poszczególne brakujące pozycje, do których odsyłają wykładowcy. Aby zrealizować ten plan potrzebne są nam informacje dotyczące tytułów książek, których jeszcze nie ma w naszej bibliotece, albo tych egzemplarzy, których w bibliotece jest za mało.

Dlatego zwracamy się do Was!

Prosimy o przesyłanie informacji dotyczących książek (autor, tytuł, ewentualnie nazwa wydawnictwa) na adres mailowy Zarządu Samorządu Studentów INP: inp@samorzad.uw.edu.pl do dnia 23 stycznia 2011 roku.

Prosimy również o wskazanie kierunku, roku studiów i przedmiotu, na którym korzystaliście z danej książki oraz o podanie nazwiska wykładowcy, który opanowania tejże lektury wymagał.

Zapraszamy na stronę internetową: http://www.inp.samorzad.uw.edu.plInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego