Druga, ogólnouniwersytecka tura kwalifikacyjna na studia Erasmus+

Szanowni Państwo,
zapraszamy na drugą, ogólnouniwersytecką turę kwalifikacyjną na studia Erasmus+. Szczegóły w załączonych dokumentach i w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Dodatkowe informacje: r.mienkowska@uw.edu.pl

Oświadczenie

Wolne miejsca

KomunikatInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego