Erasmus 2017/2018 - spotkanie informacyjne

Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem na stypendium Erasmus + na studia częściowe za granicą w roku akademickim 2017 2018, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 stycznia 2017 (środa) o godz 16.45 w sali 4/5, Ul. Nowy Swiat 67.
Na spotkaniu będą obecni również przedstawiciele Biura Współpracy z Zagranicą UW, którzy przedstawią Państwu możliwości wyjazdu na finansowane praktyki studenckie oraz staże absolwenckie.

 

Informator Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu WarszawskiegoInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego