Foundation Year

Foundation Year to roczny kurs przygotowawczy do studiów w języku angielskim dla cudzoziemców. Uczestnicy, którzy z pozytywnym wynikiem ukończą wszystkie moduły kursu, a także zdadzą egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego na poziomie B2, zostaną przyjęci na studia w języku angielskim na kierunkach, których chęć podjęcia zadeklarowali w aplikacji na Foundation Year. Opis kursu oraz opis procedury rekrutacyjnej znajdą Państwo na stronie

 

University of Warsaw (UW) is offering the Foundation Year for secondary school graduates – an intensive programme aimed at improving language skills, as well as preparing candidates wishing to study in English at the University of Warsaw or other Polish universities. All information here

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego