Francja przed wyborami

Instytut Nauk Politycznych UW zaprasza na spotkanie z dr. Andrzejem Byrtem, b. wiceministrem spraw zagranicznych i byłym ambasadorem RP we Francji. Tematem wystąpienia będzie analiza sytuacji politycznej we Francji na trzy tygodnie przed wyborami prezydenckimi, planowanymi na 23 kwietnia 2017 r.

Spotkanie odbędzie się dn. 31 marca 2017 r (piątek) o godz. 13.15 w Sali Czarnowskiego (Krakowskie Przedmieście 3).

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego