Uroczysta graduacja – 16 lipca 2011, Ogrody BUW

Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Zarządy Samorządów Studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW serdecznie zapraszają tegorocznych Absolwentów, Promotorów ich prac dyplomowych oraz wszystkich Pracowników WDiNP UW na Uroczystość ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego A.D. 2011, które odbędzie się w sobotę 16 lipca 2011 roku, o godzinie 16:00, w Ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66.

Absolwenci wezmą udział w uroczystości ubrani w okolicznościowe togi oraz birety – te ostatnie zachowają na pamiątkę. Po uroczystości zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek oraz niespodziankę artystyczną! UWAGA! Liczba miejsc ograniczona! Szczegóły dot. zapisów na stronie: http://www.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/absolwenci/Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego