Graduacja 2012 - uroczyste zakończenie studiów licencjackich i magisterskich

Prof. dr hab. Janusz Adamowski, Dziekan WDiNP UW oraz Zarządy Samorządów Studentów WDiNP UW serdecznie zapraszają tegorocznych Absolwentów, Promotorów ich prac dyplomowych oraz wszystkich Pracowników WDiNP UW na Uroczystość ukończenia studiów licencjackich i magisterskich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego A. D. 2012, która odbędzie się w sobotę 14 lipca 2012 roku, o godzinie 16.00, w Ogrodach BUW przy ul. Dobrej 56/66.

Absolwenci studiów wezmą udział w uroczystości ubrani w okolicznościowe togi oraz birety - te ostatnie zachowają na pamiątkę. Po uroczystość zaprawszamy wszystkich uczestników na poczęstunek oraz niespodziankę artystyczną. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona!

Szczegółowe informacje: http://www.wdinp.uw.edu.pl/dzialy/absolwenci/


Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego