II Międzynarodowe Forum Historyków-Kaukazoznawców

16 października 2014 roku na II Międzynarodowym Forum Historyków-Kaukazoznawców organizowanym w Rostowie nad Donem przez Federalny Uniwersytet Południowy, Czeczeńską Akademię Nauk i inne regionalne ośrodki naukowo-badawcze odbyła się prezentacja książek: Kaukaz Północny: elity, reżimy, etnopolityka, bezpieczeństwo (Warszawa 2014, tom 7, ss 365), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne (Warszawa, tom 8, ss. 431). Prace, dedykowane prof. zw. dr hab. Andrzejowi Chodubskiemu – wybitnemu badaczowi Kaukazu (Uniwersytet Gdański), zostały wydane przez Oficynę Wydawniczą ASPRA JR w ramach serii edytorskiej „Władza-Elity-Przywództwo”. Przedstawiają one wyniki badań międzynarodowego programu naukowego realizowanego w latach 2013-2014 przez Zakład Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z kilkunastoma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Recenzenci i uczestnicy prezentacji – którą prowadził prof. Wiktor Czernous - w swoich wystąpieniach podkreślali m.in., że: a) przeprowadzone badania należą do ważnych dokonań w kaukazologii i wnoszą cenny wkład w międzynarodowy dyskurs o polityce Kaukazu Północnego; b) są przykładem efektywnego dialogu ośrodków elitologicznych i ich przedstawicieli na temat procesów zachodzących w systemach władzy i elitach politycznych regionu; c) plasują Instytut Nauk Politycznych w gronie wiodących ośrodków biorących udział w tym dialogu (prof. Andriej Baranow (prof. W. Awerianow, prof. A. Amelin z Uniwersytetu Południowego w Rostowie nad Donem, prof. Sz. Gapurow (prezydent Czeczeńskiej Akademii Nauk), prof. Eduard Popow (Instytut Badań Strategicznych),, Andriej Baranow ( Kubański Uniwersytet Państwowy) i inni.

Kierownikiem programu i redaktorem naukowym książek był prof. Tadeusz Bodio, koordynatorem badań – dr Przemysław Sieradzan. Realizację programu wspierał merytorycznie i organizacyjnie prof. Wiktor Czarnous – dyrektor Centrum Systemowych Regionalnych Badań i Prognozowania Uniwersytetu w Rostowie nad Donem. Autorami rozdziałów książek ze strony polskiej są prof. Tadeusz Bodio, prof. Andrzej Wierzbicki, dr Jacek Zaleśny, dr Jarosław Ćwiek- Karpowicz, mgr Joanna Dziuba-Wiśniewska, mgr Aleksandra Głodek, mgr Agnieszka Tomczyk (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego), prof. Andrzej Furier (Uniwersytet Szczeciński), dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska i prof. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Olsztyński), prof. Olga Wasiuta, prof. Sergiusz Wasiuta (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. Piotr Grochmalski (Uniwersytet w Toruniu), prof. Krzysztof Kozłowski (Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa), dr hab. Piotr Kwiatkiewicz (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań), dr Magdalena Karolak-Michalska (Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie), dr Przemysław Sieradzan (Uniwersytet Gdański), dr Przemysław Adamczewski (staż naukowy na Uniwersytecie w Tbilisi). Ośrodki zagraniczne prezentowali: prof. Wiktor Czernous, prof. Anatolij Łubskij, prof. Aleksander Poniedelkow, prof. Aleksander Starostin, prof. Larisa Szwec, prof. Tatiana Leszkiewicz, prof. Igor Dobajew, doc. dr Siergiej Zbijak, doc. dr Rusłan Gadzibekow, doc. dr Elena Basenowa, doc. dr Maksim Waskow, – reprezentanci tzw. Rostowskiej Szkoły Elitologii, Federalny Uniwersytet Południowy), prof. Maija Astwaraturowa (Uniwersytet w Piatigorsku) prof. Borys Kojbalew, dr Julia Usowa (Północno-Osetyński Uniwersytet we Władykawkazie) , dr prof. Wacht Akajew (Czeczeńska Akademia Nauk), prof. Chażismel Tchagapsojew (Uniwersytet Kabardo-Bałkarski).

Uprzednie dwa tomy w serii edytorskiej (Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych, Warszawa 2012, t.6, ss. 351; Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012, t.7, ss 479) również podejmowały problematykę przywództwa i elit na Kaukazie Północnym. Prace te zostały wyróżnione nagrodą pierwszego stopnia na międzynarodowym konkursie prac naukowych z kaukazoznawstwa i południowo-rosyjskiej regionalistyki.

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego