II ogólnouniwersytecka tura rekrutacji - studia Erasmus+ za granicą!

Informacje do pobrania:

informacja

wykaz wolnych miejsc

Student składający dokumenty do BWZ, musi mieć zgodę koordynatora programu Erasmus + oraz Dyrekcji Instytutu!Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego