Inauguracja Rady Konsultacyjnej w INP dla kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Politologia

28 czerwca br. o godz. 12.00 w sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się posiedzenie inauguracyjne Rady Konsultacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych dla kierunków Bezpieczeństwo wewnętrzne i Politologia. Do udziału w Radzie zostali zaproszeni eksperci, wybitne autorytety polskiej polityki, reprezentanci mediów, instytucji i urzędów państwowych.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego