Inauguracja Roku Akademickiego WNPiSM UW

27 września odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 nowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Bieleń. Temat znamienny: "Lepiej negocjować niż wojować! O potrzebie porozumiewania się we współczesnym świecie".

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 w Auli im. Adama Mickiewicza Auditorium Maximum przy Krakowskim Przedmieściu. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przez Chór Akademicki UW i przemówieniach władz Uniwersytetu dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych prof. UW dr hab. Stanisław Sulowski przedstawił prezentację nowej jednostki. Następnie nastąpiło wręczenie nominacji dyrektorom Instytutów WNPiSM UW oraz immatrykulacja nowych studentów.

Tradycyjnie na zakończenie inauguracji zabrzmiał Gaudeamus Igitur.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego