Informacja z Austriackiego Forum Kultury

Nabór na stypendia doktoranckie

Międzynarodowe Centrum Badawcze Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuk Linz w Wiedniu (IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften | Kunstuniversität Linz in Wien) ogłasza nabór na stypendia doktoranckie dla doktorantek i doktorantów, którzy prowadzą badania interdyscyplinarne z dziedzin nauk humanistycznych i socjologicznych lub z dziedziny sztuki. Tematyka projektów badawczych może, ale nie musi dotyczyć aktualnego tematu przewodniego „Kultury Tłumaczenia”.

Stypendia przeznaczone są dla osób, które dn. 1.10.2017 nie przekroczą 35 roku życia.

Termin nadsyłania dokumentów bezpośrednio na miejscu upływa 19 stycznia 2017 .

Wszelkie informacje wraz z formularzami aplikacyjnymi znajdują się pod linkiem http://www.ifk.ac.at/index.php/latest-calls.html , gdzie umieszczane są także ogłoszenia o innych projektach naukowo-badawczych IFK.


Letnia Szkoła Uniwersytetu Wiedeńskiego

Seminaria z zakresu prawa, politologii, ekonomii, historii, kulturoznawstwa i języka niemieckiego, skierowane do studentek i studentów z całego świata, odbędą się od 15 lipca do 12 sierpnia 2017 w Lake Wolfgang w Austrii.

Międzynarodowa grupa studencka liczyć będzie ok. 100 osób, grono profesorek i profesorów z uczelni z całego świata 35 osób.

Szkoła oferuje zajęcia dydaktyczne oraz możliwość udziału w zajęciach sportowych, wycieczkach krajoznawczych i imprezach kulturalnych.

Bliższe informacje dotyczące warunków udziału w Letniej Szkole Uniwersytetu Wiedeńskiego znajdują się pod linkiem: http://shs.univie.ac.at/shs

Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego