INP UW na Twitterze

Zapraszamy do śledzenia na Twitterze aktualnych wydarzeń w Instytucie Nauk Politycznych UW. Nasz adres: @INPUW. Wydarzenia, nasi eksperci w mediach, informacje o spotkaniach i konferencjach. I to wszystko w... 140 znakach. 

twitter.com/INPUWInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego