Instytut Nauk Politycznych UW partnerem projektu From Inspiration to Implementation: Europeanization Process in Ukraine

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego został partnerem projektu badawczego pt. From Inspiration to Implementation: Europeanization Process in Ukraine (InIm), koordynowanego przez naukową organizację pozarządową Quadrivium. Innymi partnerami są Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych w Pradze. Główny cel projektu, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, stanowi zastanowienie się nad możliwością rozwoju procesu europeizacji na Ukrainie przy wykorzystaniu doświadczeń państw Europy Środkowej i Wschodniej. W tym celu utworzona została sieć ekspertów z krajów tego regionu, która ma zająć się rozwojem badań teoretycznych i empirycznych dotyczących europeizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Ukrainy. Z ramienia INP UW w projekcie będzie brać udział dr hab. Adam Szymański. Pierwszym etapem projektu są międzynarodowe warsztaty, które odbędą się w Czerniowcach (Ukraina) w dniach 22-23 stycznia 2016 r.

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej: http://www.quadrivium.org.ua/InIm/Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego