Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW na 5th SCOPE International Interdisciplinary Conference of Political Research

Na 5th SCOPE International Interdisciplinary Conference of Political Research INP WNPiSM UW reprezentowała dr Agnieszka Bejma z referatem pt.: Women’s Activity in Non-governmental Sector in V4 Countries oraz wspólnym referatem z dr Małgorzatą Kaczorowską pt.: Women’s Activity in Political Parties and Political Institutions – Case of Poland.
Konferencję zorganizował Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bukareszcie.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego