INTERSTUDENT 2016

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do 7. edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Wyróżnienia przeznaczone są dla zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkól Polskich (KRASP).

W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 57 tysięcy obcokrajowców ze 157 krajów. To właśnie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT. Kapituła i internauci wybierają najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i językach obcych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2016 r.

Szczegóły dostępne są tu: LINK (PL)


 

The INTERSTUDENT competition is aimed at international students in Poland at the Bachelor, Master and Doctoral level. Both foreign nationals and students with dual citizenship are eligible. Candidates should be active in such fields as culture, social life, ecology or sports and promote multicultural ideas among their peers. They are also expected to be in a good academic standing.

Candidates for INTERSTUDENT 2016 contest can be sumbitted by professors, tutors, university authorities, international offices, student governments, as well as candidate’s colleagues.

The results of the contest will be announced in January 2017 at the annual conference "Foreign Students in Poland".

The INTERSTUDENT Competition is organized by Perspektywy Educational Foundation within "Study in Poland" programme.

Details: LINK (ENG)Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego