Jesteś studentem INP UW? Chcesz wygłosić autorski referat? Zapraszamy!

W dniach 31 marca - 1 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Temat przewodni Zjazdu: "I co dalej z demokratycznym państwem prawa?".

Studenci zainteresowani wygłoszeniem referatu na Zjeździe, proszeni są o kontakt z dr hab. Jackiem Zaleśnym, do dnia 28 października 2016 r.
E-mail: jacekzalesny@o2.plInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego