Już jest! Nowy numer "Studiów politologicznych" poświęcony "Zarządzaniu wizerunkiem w polityce"

W nowym, 45. numerze "Studiów politologicznych" pod redakcją dra Olgierda Annusewicza, który jest poświęcony "Zarządzaniu wizerunkiem w polityce" przeczytamy m.in.: o storytellingu jako narzędziu marketingu politycznego, mediach społecznościowych w kampanii wyborczej oraz "harcownikach", a dokładniej: strategiach i taktykach nękania przeciwnika politycznego.  Zapraszamy do lektury!!!Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego