Kolejny sukces studenta politologii z INP UW

Z satysfakcją informujemy, że Pan Mariusz Tomaszuk, student politologii w Instytucie Nauk Politycznych UW, został laureatem zorganizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą konkursu na studencką pracę naukową poświęconą tematyce wyborczej. Napisał ją pod opieką naukową dr hab. Jacka Zaleśnego. Wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca br. na Zamku Królewskim w Warszawie, a praca naszego studenta zostanie opublikowana w Księdze Jubileuszowej Państwowej Komisji Wyborczej.

Panu Mariuszowi Tomaszukowi składamy gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów naukowych. Panu promotorowi dr hab. Jackowi Zaleśnemu gratulujemy tak znakomitego Seminarzysty.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego