Konferencja "Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian"

W dn. 25.10.2016 r. w s. S. Czarnowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Służba cywilna w Polsce - 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian". Gospodarzami imprezy byli prof. Jolanta Itrich-Drabarek i prof. Stanisław Mazur.

Wśród gości Sympozjum byli m.in. prof. B. Guy Peters i prof. Christoph Demmke oraz prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. dr hab. Aniela Dylus, prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab. Mirosław Karwat, Tomasz Kramer, prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski i prof. dr hab. Lidia Zacharko.

 

 

Sympozjum Służba cywilna w Polsce - zaproszenie.pdf
Sympozjum Służba cywilna w Polsce - lista panelistów.pdf
Sympozjum Służba cywilna w Polsce - harmonogram.pdfInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego