Komunikowanie polityczne w dobie nowych technologii

W dniach 22-23 września 2011 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Political Communication in the Era of New Technologies” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

Wśród niemal 90 uczestników konferencji byli goście ze wszystkich kontynentów, z tak odległych krajów jak Australia, Indonezja, Meksyk czy Republika Południowej Afryki. Do Warszawy przybyło 35 gości zagranicznych, z 25 krajów. Paneliści, którzy nie mogli uczestniczyć w obradach konferencji osobiście, swoje spostrzeżenia dotyczące zastosowania nowych technologii dla potrzeb politycznego komunikowania przekazywali za pośrednictwem Skype’a.

Czwartkowe obrady plenarne rozpoczął wykładem inauguracyjnym dr Karol Jakubowicz, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Następnie głos zabrali profesorowie Frank Esser, Barbara Pfetsch, Wolfgang Donsbach, Philippe Maarek i Katrin Voltmer, podnosząc w swoich wystąpieniach kluczowe kwestie dotyczące m. in. przemian współczesnego komunikowania, konsekwencji stosowania nowych mediów w debacie politycznej oraz wyzwań wiążących się z tymi przemianami. Podkreślano rolę i wyjątkowe znaczenie kampanii wyborczej Baracka Obamy w 2008 r., konsekwencje personalizacji komunikacji politycznej Nicolasa Sarkozy’ego przed i po wyborach 2007 r. oraz rolę portali społecznościowych, czy też szerzej nowych technologii, w niedawnej arabskiej „wiośnie ludów”. Podkreślaniu znaczenia rozwoju nowych technologii towarzyszyła jednak konstatacja o ciągle istotnej, choć podlegającej przemianom, roli tzw. starych mediów.

W drugim dniu konferencji rozważania prowadzone były formule paneli równoległych, w ramach, których analizowano rolę nowych mediów w procesie demokratyzacji, wpływ tych mediów na uczestników życia politycznego oraz przemiany charakteru kampanii wyborczych.

W sesji zamykającej, którą prowadził prof. dr hab. Jan Garlicki głos zabrali: Nico Carpentier – wiceprzewodniczący ECREA - European Communication Research and Education Association, Garegin Chugaszyan – współtwórca i Dyrektor Fundacji Technologii Informacyjnych oraz prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Wszystkim gościom, uczestnikom i partnerom medialnym wydarzenia serdecznie dziękujemy, życząc owocnej pracy nad dalszym zgłębianiem istoty komunikowania politycznego w dobie nowych technologii!
Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego