Konferencja naukowa poświęcona prof. Janowi Baszkiewiczowi

Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow "Profesor Jan Baszkiewicz - człowiek uniwersytetu" 7 listopada 2011 roku, w Sali Senatu UW, Pałac Kazimierzowski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-047 Warszawa

 

 Program konferencji

11.00
Powitanie gości: Dyrektor INP UW - prof. dr hab. Stanisław Sulowski
Otwarcie konferencji: Dziekan WDiNP UW - prof. dr hab. Janusz Adamowski
Wystąpienie Rektor UW - prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

11.15 - 12.45
1. Profesor Jan Baszkiewicz - wielki humanista i człowiek uniwersytetu - moderator: prof. dr hab. Janusz Adamowski

Przedstawiciele ośrodków naukowych z którymi Profesor był związany:

Uniwersytet Warszawski - prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa
Uniwersytet Warszawski - prof. dr hab. Michał Pietrzak
Uniwersytet Śląski - prof. dr hab. Wojciech Kaute
Polska Akademia Nauk - prof. dr hab. Ewa Łętowska
Uniwersytet Wrocławski - prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak

Przedstawiciele uniwersytetów, które przyznały Profesorowi honoris causa

Uniwersytet Jagielloński - prof. dr hab. Jacek Majchrowski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - prof. dr hab. Michał Śliwa
Uniwersytet Wrocławski - prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak
UMCS - prof. dr hab. Edward Olszewski

12.45 - 13.00- Przerwa kawowa

13.00 - 14.15

2. Upadek czy kryzys uniwersytetów ? Kontynuacja dzieła Profesora - moderator: prof. dr hab. Stanisław Sulowski

Uniwersytet Warszawski - prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Uniwersytet Wrocławski - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

3. Kontynuacja dzieła Profesora - w dobie kryzysu uniwersytetu

Prawo - prof. dr hab. Leszek Kubicki
Historia - prof. dr hab. Henryk Olszewski
Myśl polityczna - prof. dr hab. Krzysztof Pieliński
Nauka o polityce - prof. dr hab. Tomasz Żyro

14.15 - 14.40 - przerwa kawowa
14.40 - 15.10 - Część artystyczna - koncert fortepianowy
15.10 - 17.00- Uroczyste przyjęcieInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego