Konferencja - Rosyjskie Służby Specjalne

Rosyjskie służby specjalne – czyli kto? Jakie jest ich znaczenie dla państwa, bezpieczeństwa i władzy? Rosja państwem służb? Dziedzictwo rosyjskich służb – ideowe i kadrowe. Uwarunkowania prawne i instytucjonalne współczesnych służb rosyjskich. Granice działania – kompetencje służb w Rosji. Służby w działaniu – współpraca międzynarodowa Rosji w zwalczaniu terroryzmu.

Gośćmi spotkania będą:
dr Aleksandra Zięba – Instytut Nauk Politycznych UW
prof. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski – Instytut Nauk Politycznych UW
Autorzy i redaktorzy książki: Służby specjalne we współczesnym państwie (Wyd. Elipsa 2017)

Moderator: dr Maciej RAŚ – ISM UW

9 marca 2017 (czwartek), godz. 18.00-20.00
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28
Sala konferencyjna, gmach im. St. KierbedziówInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego