Konferencja "Służby specjalne we współczesnym państwie"

25.06.2015 r. w godz. 9.00 – 16.00 w Auli Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (parter), ul. Nowy Świat 69 odbędzie się konferencja naukowa Katedry Nauk o Bezpieczeństwie pt. „Służby specjalne we współczesnym państwie”.

W ramach konferencji odbędą się trzy panele tematyczne dotyczące:
- miejsca i roli służb specjalnych w systemie ochrony bezpieczeństwa państwa;
- wykorzystania wywiadu w kształtowaniu i realizacji polityki zagranicznej państwa;
- współczesnego terroryzmu rozumianego jako kultura szoku i przekraczania.

Patronat nad wydarzeniem objął Minister gen. prof. dr hab. Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Program konferencjiInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego