Konferencja TALENTY 2015

Zapraszamy do wzięcia udziału w X Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TALENTY 2015. Odbędzie się ona w dniach 27-29 listopada 2015 r. w Uniwersytecie Trzeciego Wieku  oraz w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja organizowana jest przez  koło naukowe Variograf działające przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Fundację Pro Scientia Publica. Tytuł konferencji ma zachęcić do udziału przede wszystkim najzdolniejszych studentów i doktorantów, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Przyjmujemy zarówno analizy teoretyczne jak i teksty typowo badawcze, bez względu na dyscyplinę. Szczególnie interesują nas badania i refleksje dotyczące  problemów współczesnej kultury, cywilizacji i społeczeństwa oraz wpływu tych zjawisk na edukację.

Materiały z konferencji są selekcjonowane, redagowane oraz poddawane trzystopniowej recenzji: wewnętrznej, zewnętrznej krajowej, zewnętrznej zagranicznej. Materiały zakwalifikowane są publikowane w czasopiśmie "Ogrody Nauk i Sztuk" (www.ogrodynauk.pl) natomiast najlepsze teksty mogą trafić w postaci tłumaczeń do czasopisma międzynarodowego "Journal of Education Culture and Society" (www.jecs.pl) . Warto dodać, że obydwa nasze czasopisma weszły w 2013 r. do międzynarodowych baz danych takich jak CEEOL, EBSCO, Index Copernicus, a w roku 2014 do bazy CEJSH. Ponadto "Ogrody Nauk i Sztuk"  znajdują się na ministerialnej liście czasopism punktowanych (4 pkt.), a czasopismo Journal of Education Culture and Society"zostało wpisane na międzynarodową prestiżową listę czasopism punktowanych ERIH plus, która jest brana pod uwagę przy ocenie jednostek naukowych przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  i oceniana  bardzo wysoko bo aż na 10pkt. oraz do Journalseek i DOAJ. Wszystkie nasze artykuły są publikowane online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują unikalny numer DOI, będący dodatkowym certyfikatem jakości naukowej tekstu.

Każda osoba, która wyśle swój tekst do publikacji, dostanie szczegółową informację zwrotną oraz szansę na poprawienie.

W pierwszy dzień konferencji, w godzinach od 10.00 do 15.00 planowane są  warsztaty dla młodych naukowców w zakresie redagowania tekstów naukowych, które poprowadzą doświadczeni redaktorzy liczących się czasopism naukowych!

Będzie można się dowiedzie między innymi:

  • jakie błędy najczęściej występują w pisaniu artykułów i prac naukowych,
  • jak się ustrzec tych błędów,
  • jakie kryteria są brane najczęściej przy ocenie tekstu naukowego oraz
  • jak napisać dobry tekst.

Warsztaty są  bardzo przydatne zarówno dla debiutantów jak i dla autorów mających już na koncie pierwsze publikacje.

Po każdym wystąpieniu osoba prezentująca swoje tezy uzyskuje certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej a uczestnicy warsztatów uzyskują certyfikaty potwierdzające ich uczestnictwo w cyklu warsztatów. Nigdy nie wydawaliśmy i nie będziemy wydawać certyfikatów osobom, które nie wygłosiły referatu lub w których imieniu referat wygłaszał ktoś inny, nawet jeśli było to wystąpienie oparte na wspólnych wynikach badań.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca, natomiast na teksty czekamy od 1 do15 grudnia. Opłata konferencyjna wynosi  100,- złotych, będzie w całości przeznaczona na prace organizacyjne oraz dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej.  Nie będzie zwracana na żadnym etapie w trakcie kwalifikacji tekstu do druku. Natomiast opłata za udział w cyklu warsztatów wynosi 130,- zł.

Ważne terminy:

  • do końca czerwca 2015 przyjmujemy  zgłoszenie-->  należy je wypełnić na stronie https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/home/talenty-2015  i poczekać na akceptację tytułu wystąpienia.
  • Zgłoszeń dokonujemy tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.  
  • październik 2015 - przesyłamy abstrakt i słowa kluczowe (w j. polskim i angielskim)
  • 1-31 października 2015 dokonujemy opłat konferencyjnych na konto fundacji http://www.proscientiapublica.pl/kontakt/ z dopiskiem "cel-działalność statutowa TALENTY"
  • 27-29  listopad - konferencja i warsztaty dla młodych naukowców
  • 1- 31 grudnia - termin nadsyłania tekstów do publikacji

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/home/talenty-2015 lub pisząc bezpośrednio na adres: sekretarztalentow@gmail.com

Zapraszamy również do odwiedzania naszego fanpage'a na facebook'u https://www.facebook.com/konferencjatalenty

Dane do przelewu:

Fundacja PRO SCIENTIA PUBLICA
ul. Redycka 37
51-169 Wrocław

Numer rachunku: 39 2130 0004 2001 0536 2769 0001Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego