Konferencja "Tendencje niedemokratyczne w systemach politycznych państw Europy"

9.00 Otwarcie Konferencji


Panel I Europa Środkowa a Europa Zachodnia, moderator Prof. dr hab. Klaus Zimmer

9.20-9.30 Prof. UW dr hab. Jarosław Szymanek Uniwersytet Warszawski
Poszukiwanie ustroju Francji: między ideą plus democratique a plus autocratique

9.30- 9.40 Prof. dr hab. Klaus Zimmer Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Alternative für Deutschland – Wyraz tendencji niedemokratycznych w Niemczech?

9.40.-9.50 - Prof. SGH dr hab. Bogusław Pytlik Szkoła Główna Handlowa
Soft autorytaryzm u zarania II Republiki Słowackiej

9.50-10.00 dr hab. Jarosław Macała Uniwersytet Zielonogórski
Prawdziwa demokracja” na przykładzie programów i aktywności niemieckiej radykalnej
prawicy organizacji /AfD, ALFA i PEGIDA/ w ostatnich latach

10.00.-10.10 dr Małgorzata Mizerska- Wrotkowska Uniwersytet Warszawski
Izolacja międzynarodowa jako skutek niedemokratycznych tendencji w Hiszpanii ery Franco

10.10-10.20 dr Anna Czyż Uniwersytet Śląski
Tendencje niedemokratyczne w Republice Słowackiej

10.20 -10.30 dr Izolda Bokszczanin Uniwersytet Warszawski
Demos contra Kratos ? Uwarunkowania i implikacje referendum konstytucyjnego we
Włoszech z 4 grudnia 2016

10.30-10.40 dr Justyna Miecznikowska Uniwersytet Warszawski
Kartel partyjny¸ patronaż i klientelizm w II Republice Austrii, – źródłem powstania
antysystemowego populistycznego ugrupowania skrajnej prawicy.

10.40-10.50 dr Dominik Hejj Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Od partii narodowo-radykalnej do partii Ludowej – 14 lat ewolucji Jobbiku na węgierskiej
scenie politycznej

10.50-11.00 dr Sebastian Kubas Uniwersytet Śląski
Negacja dorobku i zdobyczy demokratyzacji na Węgrzech po 2010 roku

11.00.11-10 dr Witold Brodziński em. prac. UŁ
Trauma Trianon i jej wpływ na życie polityczne Węgier

11.10.-11.20 dr Kinga Wojtas-Jarentowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Partia Ludowa Nasza Słowacja - kontynuacja czy nowość w polityce Słowacji

11.20-11.30 dr Małgorzata Lorencka Uniwersytet Śląski
Systemy wyborcze a tendencje niedemokratyczne we Włoszech i w Grecji

 

 


Panel II Bałkany moderator prof. dr hab. Wiesław Walkiewicz Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego

12.40 -12.50 Prof. dr hab. Prof. dr hab. Małgorzata Julia Villaume Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej
Od Any Pauker do Nicolae Ceauşescu

12.50-13.00 Prof. dr hab. Wiesław Walkiewicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Bałkany: demokracja – żarliwość i fetysz

13.00-13.10 dr Magdalena Ickiewicz- Sawicka Uniwersytet Białostocki
Protesty antykorupcyjne w Rumunii – demokratyczny lud, niedemokratyczna władza

13.10-13.20 dr Rafał Woźnica Uniwersytet Jagielloński
Kryzys demokratycznego modelu władzy w Bułgarii w latach 2005 - 2009…

13.20-13.30 dr Marko Babić Uniwersytet Warszawski
Fenomen radykalizacji politycznej w państwach postjugosłowiańskich

13.30-13.40 mgr Marcin Sokołowski Uniwersytet Warszawski
Wybory parlamentarne w Macedonii 2016: tożsamość , Tirańska Platforma, Ramkoven
Dogovor

13.40-13.50 dr Beata Pomykalska Akademia Frycza Modrzewskiego Kraków
Podziały etniczne i religijne jako czynniki uniemożliwiający demokratyzację tzw.
‘podaytońskiej’ Bośni i Hercegowiny”.

13.50-14.00 dr hab. Przemysław Żukiewicz Uniwersytet Wrocławski i mgr Katarzyna
Domagała Uniwersytet Wrocławski
Medialny obraz formowania koalicji gabinetowej po wyborach parlamentarnych w 2016
roku w Republice Serbii
Dyskusja i podsumowanie panelu 20 min.

 

 

III Panel Polska i państwa WNP moderator dr hab. Jacek Zaleśny Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski

15.20-15.30 Prof. UJW dr hab. Rafał Czachor Uczelnia Jana Wyżykowskiego Polkowice
Pozycja ustrojowa sądów konstytucyjnych w Państwach Europy Wschodniej ( Ukraina,
Mołdawia, Białoruś)

15.30-15.40 Prof. USz dr hab. Krzysztof Kowalczyk Uniwersytet Szczeciński
Kościół katolicki wobec systemów politycznych

15.40-15.50 dr hab. Jacek Zaleśny Uniwersytet WarszawskiPrezydent jako gwarant ciągłości państwa – mechanizmy sukcesji władzy w państwach
poradzieckich

15.50-16.00 dr hab. Anna Rakowska-Trela Uniwersytet Łódzki
Sądy i sędziowie wobec tendencji niedemokratycznych

16.00-16.10 dr hab. Artur Ławniczak Uniwersytet Wrocławski i dr Ryszard Balicki
Uniwersytet Wrocławski
Nowożytna wersja ustroju mieszanego

16.10-16.20 dr Liana Hurska-Kowalczyk Uniwersytet Szczeciński
Między demokracją a autorytaryzmem: specyfika reżimu politycznego na Ukrainie

16.20-16.30 dr Justyna Olędzka Uniwersytet Białostocki
Tendencje niedemokratyczne w systemach politycznych państw obszaru WNP

16.30-16.40 dr Beata Słobodzian Uniwersytet Gdański
Centralizacja decentralizacji? - nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego

16.40-16.50 dr Robert Radek Uniwersytet Śląski
Demontaż trójpodziału władzy jako mechanizm odchodzenia od demokracji w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej w drugiej dekadzie XXI wieku

16.50 -17.00 dr Piotr Swacha Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Demokracja w działaniu? Zachowania obywatelskie w Polsce w XXI wieku

17.00 - 17.10 dr Marek Tyrała Uniwersytet Śląski
Konsolidacja demokracji w Polsce: „neoliberalne cargo” vs prawicowy „populizm”

17.10 - 17.20 mgr Mateusz Zieliński Uniwersytet Wrocławski
Formowania samorządowych koalicji rządzących: presja zmian systemowych vs. oddolne
sieci poparcia. Studium przypadku sojuszu w sejmiku województwa dolnośląskiego po
wyborach w 2014 rokuInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego