Zaproszenie na konferencję: Wojna polsko-polska w mediach.

Dyrektor Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych UW prof. dr hab. Stanisław Sulowski oraz Kierownik Pracowni Perswazji Politycznej przy INP UW doc. dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz mają zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej pt.: Wojna polsko-polska w mediach. Problemy dyskursu politycznego.

Konferencja odbędzie się 16 VI 2011 w godzinach 10.00 – 15.40 na Uniwersytecie Warszawskim w sali D Auditorium Maximum (Kampus UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa).

Więcej informacji: dr Olgierd Annusewicz, e-mail: olgierd@annusewicz.net

Załącznik: Zaproszenie i program konferencji (PDF)Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego