KURS RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość podjęcia kursu organizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wraz z Instytutem Nauk Politycznych UW. Kurs dedykowany jest słuchaczom/absolwentom podyplomowych studiów INP na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Informacji, Edukacja dla Bezpieczeństwa, Administracja Rządowa i Samorządowa oraz studentom 4 i 5 roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego INP UW. Po odbyciu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty wystawione przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Uniwersytet Warszawski.

Kurs odbędzie się w sobotę 4 października 2014 r. Koszt kursu to 800 zł.

Zapisy przyjmujemy do 23.09.2014 r. drogą mailową na adres: k.kaczynska@uw.edu.pl

Program szkoleniaInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego