Kwalifikacja do programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

Poniżej zaktualizowana lista osób wstępnie zakwalifikowanych na program Erasmus + .

pobierz (lista w załączniku)


Każdy student ma już wpisany wyjazd do systemu USOS. Przypominamy (patrz harmonogram):

1. do 2 marca student jest zobligowany do uzupełnienia danych w systemie USOS

2. 3-4 marca koordynator zatwierdza wyjazdy i wpisane przez studenta dane

3. od 6 do 8 marca (do godz. 12.00) studenci donoszą we wskazane miejsca (ISM do pok. 400, IV pietro, ul Zurawia) zatwierdzone przez koordynatora i wydrukowane z systemu USOS formularze. Formularze powinny być podpisane przez studenta i jeśli dotyczy koordynatora jednostki macierzystej (np. Student z IE, INP, IPS lub innego wydziału np. prawa, który wyjezdza z umoyw ISM musi dostarczyć formularz z podpisem przedstawiciela dyrekcji badz koordynatora z instytutu macierzystego)! Wszystkie zebrane oświadczenia podpisuje koordynator i dyrektor instytutu z którego wyjeżdża student (8 -9 marca).

Brak dostarczenia wydrukowanego formularza we wskazanym terminie oznacza rezygnacje z wyjazdu. Dotyczy to również studentów z innych jednostek/instytutów w przypadku braku wyraźnej zgody dyrekcji/koordynatora z macierzystej jednostki!

Po 10 marca cała dalsza korespondencja dotycząca wyjazdu jest już prowadzona z Biurem Współpracy z Zagranicą UW - przypominamy o aktualizacji adresow mailowych w USOS.


Wszystkim zakwalifikowanym studentom gratulujemy!

Podkreślamy raz jeszcze, że student ma obowiązek zapoznać się z ofertą przedmiotów w uczelni przyjmującej (w tym z ofertą w danym języku). Niezaliczenie znacznej czesci przedmiotów zagranicą może skutkować zwrotem stypendium, prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami wyjazdów i rozliczenia wyjazdów ogłoszonymi przez BWZ oraz WNPiSM.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego