Lewica w Polsce... czyli 2. spotkanie z cyklu KONFRONTACJE

Zapraszamy na 2. spotkanie z cyklu Konfrontacje pt. Lewica w Polsce: z przeszłością, teraźniejszością, ale czy z przyszłością?

Inspiracją do dyskusji będą przemyślenia Agnieszki Rothert z Instytutu Nauk Politycznych UW. O komentarze poprosiliśmy Rafała Chwedoruka z Instytutu Nauk Politycznych UW, Leszka Lachowieckiego z „Forum Klubowego”, Lecha Nikolskiego z Centrum Politycznych Analiz, Michała Sutowskiego z „Krytyki Politycznej”, Piotra Szumlewicza z „Bez Dogmatu” i lewica.pl.

Spotkanie odbędzie się 26 maja 2011 roku o godz. 17:00 w sali nr 113, Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Dlaczego KONFRONTACJE?

Polska jest sobą, ale też jest „pomiędzy”. Pomiędzy Wschodem i Zachodem, odrębnością i imitacją. To „pomiędzy” jest źródłem napięć, upadków. Jest także źródłem nadziei, wolności.

Ambiwalencja, będąca kluczowym doświadczeniem późnej nowoczesności, jest polskim doświadczeniem niemal od zawsze. Jest doświadczeniem ostatniego dwudziestolecia.

Różnym jego aspektom poświęcamy nasze spotkania.

Zapraszamy do udziału.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego