Wielki mecz WDiNP - Kadra vs. Samorząd

2 kwietnia odbędzie się wielki mecz WDiNP. W pojedynku piłkarskim zmierzą się drużyna Kadry WDiNP z drużyną Samorządu studentów. Oficjalnym patronem wydarzenia jest Dziekan Wydziału, Prof. dr hab. Janusz Adamowski. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30 w hali Zespołu Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki w Warszawie, ul. Staffa 3/5. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.facebook.com/wielkimeczwdinpInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego