Modelowanie, władza i światy alternatywne

Książka stanowi wyprawę w nowe przestrzenie polityki. Wehikuł stanowi wyobraźnia. Światy są modelowane i projektowane takimi jakie mogą być za pomocą zbitki teorii naukowych, utopii, metafor i analogii. Narzędziami są  intuicja (chociaż wbrew zdrowemu rozsądkowi) i obserwacja.  To świat pojęć i idei, nie zawsze bezpośrednio widocznych, często pełnych przypuszczeń. Świat w "zapętleniu epistemologicznym", bowiem musimy odrzucić stare przyzwyczajenia myślenia w kategoriach liniowych i empirycznych, szukania śladów przyszłości w przeszłości. Wiemy, że świat się zmienia, ale punktem wyjścia jest to co znamy, przestrzeń jaką dostrzegamy. Rzecz w tym, że świat może być o wiele bardziej złożony i wielowymiarowy. A przecież także kategoria podstawowa dla polityki – władza  jest własnością systemową, a tym samym nie jest widoczna, dostrzegamy efekty działania, ślady jakie pozostawia po sobie wpływając na podmioty. Takie pojmowanie władzy pozwala na badanie jej struktury, form, hierarchii/układów, to jak powstaje, rozwija się i niknie. Jest dokładnie samoorganizacją czy specyficznym porządkowaniem się systemu, ma charakter transludzki albo jak ktoś woli nie tylko ludzki...

Prof. UW, dr hab. Agnieszka Rothert, politolożka, pracuje w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się analizą sieciową, systemami złożonymi i rządzeniem w przestrzeni transnarodowej. Autorka kilku książek, m.in. Między chaosem a porządkiem, Emergencja rządzenia sieciowego, Dezagregacja polityki.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego