Nagroda dla prof. Tadeusza Bodio

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 grudnia 2012 roku Komisja Konkursowa VI edycji Międzynarodowego Konkursu na prace naukowe z kaukazoznawstwa i południowo-rosyjskiej regionalistyki im. akademika Ju. A. Żdanowa, organizowanego przez prestiżowy ośrodek badań nad Kaukazem - Federalny Uniwersytet Południowy w Rostowie nad Donem, przyznała pierwszą nagrodę (Dyplom pierwszego stopnia) Tadeuszowi Bodio – kierownikowi Zakładu Badań Wschodnich za koncepcję, kierownictwo międzynarodowym zespołem badawczym i redakcję naukową książek: Kaukaz: transformacja przywództwa i elit politycznych (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 350); Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych ( Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 478).

W uzasadnieniu przyznania nagrody przez Komisję Konkursową stwierdza się m.in., że kierowany przez Tadeusza Bodio zespół badaczy z Polski, Rosji, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu przedstawił unikalną analizę porównawczą współczesnych elit i typologii przywództwa na Kaukazie, czynniki i osobliwości ich transformacji”.

W realizacji międzynarodowego programu naukowego realizowanego w Zakładzie Badań Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Przywództwo, elity i ośrodki władzy na Kaukazie” uczestniczyli: Przemysław Adamczewski, Tadeusz Bodio, Anton Bredichin, Andrzej Chodubski, Oleg Cwetkow, Aleksander G. Dugin, Krzysztof Dąbrowski, Joanna Dziuba, Krzysztof Fedorowicz, Piotr Grochmalski, Maciej Hartliński, Siergiej Minasjan, Borys Kojbajew, Natalia Konarzewska, Wojciech Kotowicz, Krzysztof Kozłowski, Walerij Korowin, Aleksander Kryłow, Piotr Kwiatkiewicz, Mateusz Piskorski, Tomasz Stępniewski, Przemysław Sieradzan, Israpil Sampijew, Michał Słowikowski, Jacek Zaleśny.

 

 

 

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego