Nauki polityczne na UW w QS World University Ranking!

Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów. Każdego roku brytyjska firma Quacquarelli Symmonds przygotowuje specjalne zestawienie oceniające całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów na całym świecie. Ranking uwzględnia m. in. umiędzynarodowienie, cytowalność, stosunek liczby nauczycieli do liczby studentów, opinie na temat szkoły w świecie akademickim oraz opinie pracodawców. W tegorocznym rankingu kierunków oceniono aż 3551 uniwersytetów. W rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 894 instytucji prowadzących 14 tys. kierunków studiów, a zestawienie uwzględnia 36 różnych dyscyplin naukowych. Spośród kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim na miejscach 101-150 rankingi o czym z przyjemnością informujemy znalazły się nauki polityczne i stosunki międzynarodowe. Zob. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404934,siedem-polskich-uczelni-w-rankingu-qs-world-university.html i http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/politics#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=.Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego