Nowy - 43 tom "Studiów Politologicznych"

Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi numerami "Studiów Politologicznych" INP UW:

http://www.studiapolitologiczne.pl/pl/tomy-wydane

 

Spis treści dostępny tu:

http://elipsa.pl/pl/p/Studia-Politologiczne-vol.-43.-Sluzby-specjalne-w-panstwach-poradzieckich/972

 

 



Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego