Nocne nauczanie… czyli ostatnia powtórka do matury z WOSu już za nami!

Ogromnym sukcesem zakończyła się tegoroczna akcja „WDiNP uczy nocą WoSu”. W ostatniej przedmaturalnej powtórce wzięło udział blisko 1000 uczestników, aktualnych maturzystów i mamy nadzieję, przyszłych naszych studentów. Cały kurs obejmował łącznie 13 spotkań wykładowych prowadzonych przez pracowników poszczególnych jednostek Wydziału, a zajęcia odbywały się od wtorku (26.04) do czwartku (28.04) w godz. 20.30 – 03.15!

Instytut Nauk Politycznych UW reprezentowali: dr Anna Materska-Sosnowska (Główni aktorzy systemów politycznych), dr Tomasz Słomka (Naczelne zasady ustroju RP) i dr Olgierd Annusewicz (Język debaty politycznej w Polsce 2010-2011). Od strony organizacyjnej nad całością przedsięwzięcia czuwał wydziałowy zespół ds. promocji, któremu przewodniczy dr Anna Jupowicz-Ginalska, a w którym INP UW reprezentuje dr Błażej Poboży. W przygotowaniu całej imprezy z pomocą przyszedł także Samorząd Studentów INP.

Z zadowoleniem stwierdzamy, że wykłady pracowników naszego Instytutu, analityków i komentatorów sceny politycznej i przede wszystkim znakomitych dydaktyków cieszyły się szczególnym zainteresowaniem. To tylko przedsmak niezwykłej przygody jaką mogą być studia w INP. A zatem przypomnijmy nasze hasło z nocnych kursów: „W wyborach 2011 roku wybierz Instytut Nauk Politycznych UW! Postaw na Politologię lub Bezpieczeństwo Wewnętrzne!” ;-)

Tymczasem zapraszamy do naszej fotogalerii, a wszystkim uczestnikom i pozostałym maturzystom życzymy powodzenia i mówimy „do zobaczenia” już wkrótce!


 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego