Nowa publikacja o przywództwie politycznym

Na rynku wydawniczym ukazała się praca dr Justyny Otto z INP UW pt. Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego. Tak o tej publikacji napisał w swojej recenzji prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski: "Tezę iż dominantę każdego reżimu politycznego stanowi przywódca polityczny, poddano wszechstronnej weryfikacji. W rozprawie przestrzegany jest reżim terminologiczny. Autorka słusznie konkluduje, iż obecnie przywództwo polityczne opiera się częściej na wyobrażeniach i percepcji obywateli aniżeli rzeczywistych dokonaniach polityków. Współczesna demokracja spowodowała wzrost znaczenia osobowości politycznych poprzez zmuszanie przywódców do marketingowego kreowania swego wizerunku, aby zdobyć poparcie wyborców. Słusznie podkreśla, iż w tworzeniu wizerunku istotną rolę odgrywają mity polityczne, zwraca także uwagę na postępującą we współczesnej polityce personalizację. Opinie dotyczące przywódców politycznych są wnikliwe i dosadne. Ich obraz, zwłaszcza tych funkcjonujących w reżimach demokratycznych, właściwie nie różni się od tych, którzy stali na czele autorytaryzmów i totalitaryzmów. Język przekazu jest jasny, czasami nawet barwny".

Wydawca: Adam Marszałek, 2012 rok, ss. 314Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego