Nowe zasady gry. Seminarium z cyklu "Komentarze Politologiczne"

Nowe zasady gry

o konsekwencjach zmian w prawie wyborczym

Seminarium z cyklu "Komentarze Politologiczne"

W spotkaniu wezmą udział współautorzy książki pt. "Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce" oraz eksperci: Beata Tokaj, Anna Godzwon, Artur Adamiec

Prowadzący: dr hab. Tomasz Słomka

Seminarium odbędzie się we wtorek 24 lipca 2018 r., w godzinach 18:00 - 20:00, w Auli prof. Jana Baszkiewicza w Collegium Politicum UW (Gmach Audytoryjny, siedziba WNPiSM UW, ul. Krakowskie 26/28)

Wstęp wolny. Uprzejmie prosimy o przesyłanie potwierdzeń uczestnictwa w wydarzeniu na adres lista@oapuw.pl (liczba miejsc ograniczona)Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego