Nowości wydawnicze w INP UW

Paradoksy demokracji, rola służb specjalnych we współczesnym państwie demokracja w Polsce i Hiszpanii, etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych - to tematyka najnowszych publikacji autorstwa pracowników Instytutu Nauk Politycznych UW.

Więcej informacji i recenzje na stronie:

http://www.inp.uw.edu.pl/?q=publikacje

 Instytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego