Obóz zerowy dla studentów Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego!

Zarząd Samorządu Studentów Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Instytut Nauk Politycznych UW zaprasza wszystkich nowo przyjętych studentów politologii i bezpieczeństwa wewnętrznego na OBÓZ ZEROWY W PORONINIE!

Więcej informacji znajdziesz na: www.inp.samorzad.uw.edu.plInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego