Oferta praktyki zagranicznej dla studentów w Bratysławie

Szanowni Studenci

Zapraszam do zapoznania się z ofertą praktyk studenckich w stolicy Słowacji - Bratysławie w terminie od 6 lutego do 7 lipca 2017 r.

Szczegóły znajdziecie tutaj:

szczegóły praktykInstytut Nauk Politycznych
Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa
tel.: +48 22 826 54 28
e-mail: inp@uw.edu.pl
Najwyższe standardy Instytutu Nauk Politycznych UW potwierdzają aktualny Certyfikat Jakości Kształcenia Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Politologia.
KONTAKT: WEBMASTER  KOORDYNATOR
Copyright © 2011 Instytut Nauk Politycznych Uniwersystetu Warszawskiego